ແບບຟອມພາສີ 1040 vs 1040A

ທຸກໆປີທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຕື່ມແບບຟອມເກັບພາສີ ສຳ ລັບ IRS ເພື່ອສະແດງວ່າທ່ານສາມາດຂໍເອົາການຫັກພາສີໄດ້ເທົ່າໃດ. ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບບຟອມພາສີ 1040 ແລະ 1040A. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮູບແບບ 1040 ແລະ 1040a ແມ່ນວ່າຮູບແບບ 1040 ແມ່ນຍາວກວ່າແບບຟອມ 1040A. ສະນັ້ນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ແບບຟອມ 1040 ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາ 1040A ເພາະວ່າທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ວາຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ໃຊ້ 1040A

ເຫດຜົນທີ່ວ່າ 1040 ຍາວກວ່າ 1040A ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປ. ທ່ານສາມາດລະບຸການຫັກລົບໃດໆທີ່ທ່ານສາມາດປະກາດໃນແບບຟອມນັ້ນ; ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລາຍການຫັກລົບແຕ່ລະອັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີ່ມປະສິດຕິພາບສູງສຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບແບບ 1040A ແມ່ນແບບຟອມທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຫລາຍກວ່າທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຜູ້ທີ່ມີແຫລ່ງລາຍໄດ້ທີ່ ຈຳ ກັດ, ຄືກັບຜູ້ທີ່ເພິ່ງອາໄສແຕ່ຄ່າແຮງງານ, ຄ່າຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຫລືເງິນ ບຳ ນານ. ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຜ່ານການເຮັດທຸລະກິດຕົນເອງຫຼືເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບສິນຫລືຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມ 1040.

ທຸກໆຄົນສາມາດໃຊ້ແບບຟອມ 1040 ເພາະວ່າມັນແມ່ນແບບຟອມທົ່ວໄປ, ແຕ່ວ່າບາງຕົວ ກຳ ນົດການ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມ 1040A. ອັນດັບ ໜຶ່ງ ແມ່ນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານເທົ່າໃດ. ຖ້າທ່ານມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກ່ວາ $ 100,000 ຕໍ່ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດໃຊ້ 1040A. ຖ້າມັນເກີນ 100,000 ໂດລາແລ້ວທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມ 1040. ແຫລ່ງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານກໍ່ຄວນຈະຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຄ່າແຮງງານ, ເງິນເດືອນ, ຄຳ ແນະ ນຳ, ທຶນການສຶກສາທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນ, ດອກເບ້ຍ, ຫລືເງິນປັນຜົນ ທຳ ມະດາ, ການແຈກຍາຍທຶນ, ເງິນ ບຳ ນານ, ປະ ຈຳ ປີ, IRAs, ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານ, ການປະກັນສັງຄົມທີ່ເສັຍພາສີຫລືຜົນປະໂຫຍດ ບຳ ນານທາງລົດໄຟ, ແລະເງິນປັນຜົນຂອງກອງທຶນຖາວອນ Alaska.

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີຄຸນສົມບັດ 1040A, ມັນຍັງມີເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ຈະໃຊ້ 1040A ແທນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃນທີ່ສຸດທ່ານຈະເຕີບໂຕທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານແລະທ່ານອາດຈະຕ້ອງຍ້າຍໄປສູ່ປີ 1040. ສະນັ້ນການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ 1040 ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ແມ່ນມີຄວາມຮອບຄອບຫຼາຍ. ທ່ານກໍ່ຄວນເບິ່ງປະລິມານຂອງການຫັກລົບທີ່ທ່ານສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້. ແບບຟອມ 1040A ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຫັກເງິນສູງສຸດ $ 6500. ຖ້າທ່ານມີໃບບິນຄ່າປິ່ນປົວຫຼາຍ, ພາສີຊັບສິນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງການ ຈຳ ນອງ, ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານສູງກວ່າ 6500 ໂດລາ, ທ່ານຄວນໄປຫາຟອມ 1040.

ສະຫຼຸບສັງລວມ:

  1. ຮູບແບບ 1040 ແມ່ນຮູບແບບທີ່ຍາວກວ່າ 1040A ແມ່ນຮູບແບບສັ້ນ 1040 ແມ່ນແບບຟອມທົ່ວໄປໃນຂະນະທີ່ 1040A ແມ່ນແບບຟອມພິເສດກວ່າ ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ເລກ 1040 ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ 1040A ໄດ້ The 1040 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງການຫັກລົບຫຼາຍກ່ວາ 1040A

ເອກະສານອ້າງອີງ