ໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຮູບຊົງຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຮູບຊົງມີພຽງແຕ່ຢູ່ເທິງ ໜ້າ ພຽງ, ສ່ວນອື່ນໆກໍ່ມີຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ຮູບຮ່າງເຫລົ່ານີ້ຖືກຈັດເປັນ 2D ຫລື 3D.

ຄໍານິຍາມຂອງ 2D ແລະ 3D

2D ໝາຍ ເຖິງ ຄຳ ວ່າ "ສອງມິຕິ."

3D ໝາຍ ເຖິງ ຄຳ ວ່າ "ສາມມິຕິ."

ລັກສະນະຂອງ 2D ແລະ 3D

ຮູບຊົງ 2D ແມ່ນຮູບທີ່ມີຄວາມຍາວແລະລວງສູງເທົ່າກັບຂະ ໜາດ ຂອງມັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຮູບ 2D ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຮາບພຽງ, ພວກມັນຍັງມີຊື່ວ່າຮູບຍົນຫລືຮູບຍົນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນມີພື້ນທີ່, ຮູບ 2D ບໍ່ມີປະລິມານ.

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມຍາວແລະຄວາມສູງ, ຮູບຊົງ 3D ຍັງມີຄວາມກວ້າງຫລືຄວາມເລິກຄືກັບມິຕິທີສາມຂອງມັນ.

ນິຍາມທາງຄະນິດສາດ ສຳ ລັບ 2D ແລະ 3D

ໃນຄະນິດສາດແລະຟີຊິກສາດ, ຮູບ 2D ຖືກວາງໃສ່ສອງແກນ, ຄື x-ແລະ y-ax.

ໃນຂະນະທີ່, ຮູບ 3D ແມ່ນວາງໃສ່ສາມແກນ, ຄື x-, y-, ແລະ z-axes.

ຕົວຢ່າງຂອງ 2D ແລະ 3D

ຮູບວົງມົນ, ສາມຫລ່ຽມມົນທົນ, ສີ່ຫລ່ຽມ, ສີ່ຫລ່ຽມມົນ, ແລະ pentagon ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຮູບ 2D.

ກະບອກ, ຮູບປັ້ນ, ຮູບຫຼໍ່, ຄິວ, ແລະ prism ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຮູບຊົງ 3D.

ບົດສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 2D ແລະ 3D

ຮູບຊົງຂະ ໜາດ 2D ຫລືສອງມິຕິມີຄວາມຍາວແລະລວງສູງຄືກັບຂະ ໜາດ ຂອງມັນ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມວ່າຮູບຮ່າງຂອງຍົນ, ພວກມັນສາມາດຖືກວາງແຜນເປັນເສັ້ນສະແດງເທິງ x- ແລະແກນ y. ວົງມົນ, ສາມຫຼ່ຽມ, ແລະສີ່ຫລ່ຽມແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຕົວເລກ 2D.

ຮູບສາມມິຕິ, ຫລືສາມມິຕິ, ຮູບຊົງມີຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງ, ແລະຄວາມກວ້າງ (ຄວາມເລິກ) ຄືກັບຂະ ໜາດ ຂອງມັນ. ຕາມຄະນິດສາດ, ຕົວເລກ 2D ຖືກວາງແຜນໃສ່ເສັ້ນກາບ x-, y-, ແລະ z-graph. ກະບອກ, ຖັງພະຍາງ, ແລະຄິວແມ່ນບາງຕົວຢ່າງທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຮູບຊົງ 3D.

ເອກະສານອ້າງອີງ

  • ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. “ ຮູບ 2D.” Tutorvista. ເວັບ. 12 ພຶດສະພາ 2018.
  • ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. “ ຮູບຮ່າງ 3D.” Learner.org. ເວັບ. 12 ພຶດສະພາ 2018.
  • ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 2D ແລະ 3D. ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2011. ເວັບ. 12 ພຶດສະພາ 2018.
  • ເຄຣດິດຮູບພາບ: https://pixabay.com/en/square-3d-shape-symbol-icon-sign-1657985/
  • ເຄດິດຮູບພາບ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png/547px-Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png