401k ແລະ 403b ແມ່ນທັງແຜນການ ບຳ ນານທີ່ສາມາດຮັບຮອງເອົາໃນອົງກອນ ກຳ ໄລແລະອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລຕາມ ລຳ ດັບ, ແລະມັນຖືກ ກຳ ນົດໂດຍການບໍລິການຈັດຫາລາຍໄດ້ພາຍໃນດ້ວຍລະຫັດລາຍໄດ້ພາຍໃນຂອງປີ 1986.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນວ່າ: ຈຳ ກັດ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້, ແຜນການທັງສອງໄດ້ຊຸກຍູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານ, ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຖອນເງິນຝາກປະຢັດກ່ອນອາຍຸ 59 ປີເຖິງແມ່ນວ່າ, ເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ .

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ໜ້າ ສັງເກດລະຫວ່າງແຜນການທັງສອງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງກັນໃນການ ດຳ ເນີນງານ.

401k ແມ່ນຫຍັງ?

ແຜນການ ບຳ ນານ 401k- ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງ - ພະນັກງານຮ່ວມກັນໃນອົງກອນ ກຳ ໄລ, ໄປສູ່ການປະຢັດ ຈຳ ນວນເງິນ ສຳ ລັບການອອກ ບຳ ນານ. ກົດ ໝາຍ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີແຜນ ບຳ ນານ 401k ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1978, ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍລາຍໄດ້ປີ 1978.

ແຜນການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນຈາກເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ (ຫັກລົບໂດຍນາຍຈ້າງກ່ອນເສຍພາສີ, ດັ່ງນັ້ນ, ສະ ເໜີ ການເລື່ອນອາກອນ) ແລະການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງ, ມັນຈະສືບຕໍ່ຈົນກວ່າຈະຖອນເງິນຈາກບັນຊີ. ນາຍຈ້າງສາມາດປະກອບສ່ວນເຖິງ 20% ເຂົ້າໃນແຜນການ ບຳ ນານ 401k. ພະນັກງານຍັງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າອາກອນເງິນເດືອນ (ປະກັນສັງຄົມແລະອາກອນ Medicare).

ແລະມັນມີຂໍ້ ຈຳ ກັດໃນ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ສາມາດບັນທຶກເຂົ້າໃນບັນຊີໄດ້. ຂະນະທີ່ປີ 2018, $ 18,500 ແມ່ນການປະກອບສ່ວນປະ ​​ຈຳ ປີກ່ອນການເກັບພາສີສູງສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, IRS, ປີ 2018, ແລະການ ຈຳ ກັດການເພີ່ມເຕີມປະ ຈຳ ປີແມ່ນຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ທີ່ $ 55,000.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງມີຂໍ້ ຈຳ ກັດຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຖອນເງິນພາຍໃຕ້ ຄຳ ສັ່ງແນະ ນຳ ຂອງການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ. ການຖອນເງິນໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນອາຍຸ 59,5 ປີແມ່ນຈະຕ້ອງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້, ແລະໃນໂອກາດຕໍ່ໄປນີ້, ການຖອນເງິນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼືລະບຸໄວ້ໃນທາງອື່ນເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຈ່າຍເງິນເຮືອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝັງ.

ເງິນກູ້ຢືມຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການປະຫຍັດເງິນ ບຳ ນານ 401k ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕົກລົງກັບຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງການຈ່າຍຄືນຫຼັງພາສີດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແນ່ນອນ.

403b ແມ່ນຫຍັງ?

403b ແມ່ນແຜນການ ບຳ ນານ ສຳ ລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລ, ເຊັ່ນວ່າພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະ, ໂຮງ ໝໍ, ລັດຖະມົນຕີເຮັດເອງແລະພະນັກງານໂບດ.

ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດຂື້ນລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງກ່ຽວກັບ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຈະຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນກ່ອນອາກອນເຊິ່ງເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງບໍ່ເກີນ 18,500 ໂດລາ,

ຄືກັບປີ 2018, ແລະຈະຖືກນັບເຂົ້າໃນບັນຊີ 403b ໃນນາມພະນັກງານ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ ຈຳ ກັດ ຈຳ ນວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນ 55,000 ໂດລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະມົນຕີທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ, ພະນັກງານໂບດ, ແລະຜູ້ສອນສາດສະ ໜາ ຕ່າງປະເທດມີໂອກາດເລືອກຂອບເຂດ ຈຳ ກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສາມາດປ່ຽນແປງລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ, ຍ້ອນວ່າພະນັກງານຖືວ່າມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈໍານວນເງິນສູງສຸດສາມາດໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂື້ນເປັນ 21,500 ໂດຍສະ ໜອງ ໃຫ້ທ່ານມີເງື່ອນໄຂໃນກົດລະບຽບການບໍລິການ 15 ປີ, ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງສະເພາະຜູ້ທີ່ຮັກສາບັນຊີ 403b ຂອງທ່ານເປັນເວລາ 15 ປີ.

ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດອັນ ໜຶ່ງ ຕ້ອງຕິດກັບ ຈຳ ນວນການປະກອບສ່ວນ ຈຳ ກັດທົ່ວໄປທີ່ສາມາດລົງໃນບັນຊີ 403b.

ແລະມັນກໍ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີ 403b, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍລະນີພິເສດສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ເຊັ່ນ: ກໍລະນີຄວາມສົນໃຈດ້ານການປິ່ນປົວຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ ກຳ ນົດແລະເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນຂອງຂໍ້ຍ່ອຍ 403b.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 401k ແລະ 403b

ຄວາມຕ້ອງການ ສຳ ລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ສຳ ລັບ 401k ແລະ 403b

401k ແມ່ນແຜນການ ບຳ ນານ ສຳ ລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງກອນ ກຳ ໄລ, ໃນຂະນະທີ່ 403b ແຜນການ ບຳ ນານ ສຳ ລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລ, ເຊັ່ນວ່າອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ - ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ແລະອົງການສຸຂະພາບ; ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນລັດ, ລັດຖະມົນຕີທີ່ເຮັດເອງແລະພະນັກງານສາດສະ ໜາ ຈັກ.

ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 401k ແລະ 403b

ການມີສິດໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບແຜນ ບຳ ນານ 401k ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາຫຼາຍຢ່າງຖ້າວ່ານາຍຈ້າງຖືວ່າ ຈຳ ເປັນ; ນາຍຈ້າງບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງການການບໍລິການ 1 ປີເຕັມປີຈາກພະນັກງານຂອງພວກເຂົາກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການ, ໃນຂະນະທີ່ 403b ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຮັບຮອງເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງການຕໍ່ອາຍຸ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 401k ແມ່ນບໍ່ເຂົ້າກັນກັບກົດລະບຽບ IRS 15 ປີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງທີ່ຮັກສາບັນຊີ 403b ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ມີສິດໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມ $ 3000 ເຂົ້າໃນບັນຊີ. ບໍ່ມີການປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມ ສຳ ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 401k, ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ $ 18,500, ແລະບາງທີການປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມຂອງ 6000 ໂດລາ ສຳ ລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 50 ປີເພື່ອເຮັດ“ ການຈັບມື”, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຈຳ ນວນເງິນທັງ ໝົດ 24,500 ຕໍ່ປີ.

ການປະຕິບັດຕາມ 401k ແລະ 403b

ແຜນ 403b ບໍ່ໄດ້ ກຳ ນົດລະບຽບຂອງຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການ ດຳ ເນີນການທົດສອບການບໍ່ ຈຳ ແນກກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດສະແດງຄວາມໂປດປານຫຼາຍຕໍ່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນສູງທີ່ພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍ ຈຳ ນວນເງິນ ຈຳ ກັດ IRS ຕໍ່ປີ.

ບໍ່ຄືກັບ 401k ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດການທົດສອບບໍ່ ຈຳ ແນກການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການຕອບສະ ໜອງ ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຕໍ່າ. ແລະເຫດຜົນທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດທີ່ IRS ຈັດຕັ້ງການທົດສອບການບໍ່ ຈຳ ແນກກໍ່ຄືການສະກັດກັ້ນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນສູງໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ຈາກແຜນ 403b.

ສະຫຼຸບລວມ 401k vs 403b

ແຜນການ ບຳ ນານທັງສອງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງ IRS- ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍຈ້າງ - ພະນັກງານທີ່ ຈຳ ກັດແມ່ນ 18,500 ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ ຈຳ ກັດ ຈຳ ນວນເງິນເພີ່ມແມ່ນ 55,000 ໂດລາ.

ທັງສອງແຜນການຊ່ວຍໃຫ້ການຖອນເງິນເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 59 age, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງິນຝາກປະຢັດສາມາດຖອນໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນແລະຄວາມສົນໃຈດ້ານການແພດ.

ທັງ 401k ແລະ 403b ກໍ່ອາດຈະປະກອບມີການປະກອບສ່ວນຂອງ Roth.

ແຜນການ ບຳ ນານ 401k ແມ່ນຖືກ ຈຳ ກັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳ ໄລ, ໃນຂະນະທີ່ 403b ແມ່ນ ສຳ ລັບພະນັກງານໃນອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລ.

ກົດລະບຽບການບໍລິການ 15 ປີແມ່ນມີຄວາມ ໝາຍ ສຳ ລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 403b ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບການບໍ່ ຈຳ ແນກແມ່ນຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ແຜນການ ບຳ ນານ 401k.

401k ທຽບກັບ 403b: ຕາຕະລາງປຽບທຽບ

ເອກະສານອ້າງອີງ

  • ພະແນກຄັງເງິນ. "403b ແຜນການຍົກຍ້າຍພາສີ, ສຳ ລັບພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນລັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ". ການພິມເຜີຍແຜ່ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ 571, ແມວ. ສະບັບເລກທີ 46581C, ມັງກອນ 2018. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p571.pdf ໄດ້ຮັບມາ 2018-05-18
  • www.irs.gov. "ຫົວຂໍ້ ບຳ ນານ 401k ແລະຂໍ້ ຈຳ ກັດການແບ່ງປັນ ກຳ ນົດແຜນການແບ່ງປັນ ກຳ ໄລ | ການບໍລິການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ". ເອົາມາ ໃໝ່ 2018-05-18.
  • ພາກ 135 (ກ) ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເກັບລາຍຮັບຂອງປີ 1978. ການພິມເຜີຍແຜ່ L. ສະບັບເລກທີ 95-600, ມາດຕາ 92. 2763, 2785. ວັນທີ 6 ພະຈິກ 1978.
  • ເຄດິດຮູບພາບ: https://www.flickr.com/photos/investmentzen/28471719414
  • ເຄຼດິດຮູບພາບ: https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6629001111