IHRM vs HRM ພາຍໃນປະເທດ

“ HRM” ໝາຍ ເຖິງ“ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ” ເຊິ່ງມີສອງປະເພດຕົ້ນຕໍແມ່ນ: HRM ສາກົນຫຼື IHRM, ແລະ HRM ​​ພາຍໃນປະເທດຫຼື HRM ທຳ ມະດາ. ສະນັ້ນລະບົບການຈັດການທັງສອງນີ້ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໂດຍຕົວມັນເອງ, ທ່ານຄວນມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າ IHRMs ເຮັດວຽກລະຫວ່າງປະເທດຫຼືນອກຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນປະເທດເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ. ໃນການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ, ຄາດວ່າ IHRMs ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບຫຼາຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີນະໂຍບາຍສາກົນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າເຊັ່ນກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບພາສີທີ່ສະຖານທີ່ສາກົນຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ, ພິທີການຈ້າງງານ, ຄວາມຕ້ອງການພາສາແລະໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກພິເສດ. ສຳ ລັບ HRMs ທ້ອງຖິ່ນ, ກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບພາສີທ້ອງຖິ່ນແລະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ ທຳ ມະດາ.

IHRMs ມີທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າເພາະວ່າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕອບສະ ໜອງ ສາມປະເພດພະນັກງານຫຼືປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: HCNs, PCNs ແລະ TCNs. HCNs, ຫຼືເປັນເຈົ້າພາບສັນຊາດປະເທດ, ແມ່ນພະນັກງານທີ່ຍັງເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດບ່ອນທີ່ສາຂາການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງອົງການແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. PCNs, ຫຼືສັນຊາດປະເທດທີ່ເປັນພໍ່ແມ່, ແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອື່ນນອກຈາກປະເທດເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຸດທ້າຍ, TCNs, ຫຼືຄົນສັນຊາດປະເທດທີສາມ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ເປັນລັດຖະບານຫຼືທະຫານທີ່ມີສັນຍາຈ້າງ. ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດສັນຍາບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບ ເໝົາ (ລັດຖະບານ) ແລະປະເທດເຈົ້າພາບ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ IHRM ປະຕິບັດກັບຜູ້ອົບພະຍົບເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຈັດການ IHRM ຄວນແນະ ນຳ ໃຫ້ຄົນສຸດທ້າຍເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມດ້ານວັດທະນະ ທຳ - ສັງຄົມທີ່ພິເສດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປັບຕົວເຂົ້າກັບປະເທດຕ່າງດ້າວ. ນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບການຕັ້ງຄ່າ HRM ແບບດັ້ງເດີມເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຄົນອົບພະຍົບກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ: ການໄປໂຮງຮຽນ ສຳ ລັບລູກຂອງລາວເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດວຽກພິເສດ ສຳ ລັບຄູ່ສົມລົດ.

ມັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IHRM ເພາະວ່າມັນມີປັດໃຈພາຍນອກຫຼາຍຂື້ນ. ການບໍລິຫານຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບຜົນສະທ້ອນຖ້າຄົນຕ່າງປະເທດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ປັດໄຈອື່ນໆເຊັ່ນສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງປະເທດຕົ້ນທາງແລະປະເທດ thehost ກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບການເຮັດວຽກ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ PCNs ແລະ TCNs ຍັງອາດຈະຖືກໄຟ ໄໝ້ ຖ້າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພໍໃຈຢ່າງກະທັນຫັນ.

ສະຫຼຸບສັງລວມ:

1.An IHRM ດຳ ເນີນການເກີນຂອບເຂດແຫ່ງຊາດໃນຂະນະທີ່ HRM ພາຍໃນປະເທດ ດຳ ເນີນງານພາຍໃນຊາຍແດນ.
2.IHRMs ມີ ໜ້າ ທີ່ຫຼາຍຂື້ນແລະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າແລະມີການປະຕິບັດກິດຈະ ກຳ ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າກົງກັນຂ້າມກັບ HRM ພາຍໃນປະເທດ.
3. ໃນ IHRM, ມີການປ່ຽນແປງຄົງທີ່ ສຳ ລັບທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ.
4. ໃນ IHRM, ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຕໍ່ສະຫວັດດີການສ່ວນຕົວຂອງພະນັກງານສະມາຄົມຫຼືຄົນຕ່າງປະເທດ.
5. ມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IHRM ຫຼາຍກວ່າ HRM ພາຍໃນປະເທດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ