ບົດຂຽນ

ການຊື້ຂາຍລະດັບ bitcoin ທຽບກັບການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ TL; ດຣ ຂອບການຊື້ຂາຍໃນ Bitfinex, Poloniex ຫຼື Kraken ແມ່ນລາຄາແພງເກີນໄປເພາະວ່າທ່ານຈ່າຍດອກເບ້ຍໃນແຕ່ລະມື້. ອັດຕາສາມາດຖືກລັອກໄວ້ພຽງແຕ່ 1 ຈົນເຖິງ 30 ວັນສູງສຸດ...
ລົງໃນ 19-11-2019