ບົດຂຽນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາສາອັງກິດອາເມລິກາແລະອັງກິດມີຫຍັງແດ່? ເມື່ອໃດທີ່ George Bernard Shaw ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອັງກິດແລະບັນດາປະເທດອາເມລິກາທີ່ແຍກອອກຈາກກັນໂດຍໃຊ້ ໜຶ່ງ ພາສາ ທຳ ມະດາ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ມັນແມ່ນຄວາມຈິງ: ເຖ...
ລົງໃນ 24-10-2019