ບົດຂຽນ

Ledgers ແຈກຢາຍທຽບໃສ່ຖານຂໍ້ມູນສູນກາງແລະເປັນຫຍັງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຈຶ່ງເປັນບາດກ້າວໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ ສຳ ລັບຕະຫຼາດ ຈຳ ນອງ ຖ້າມີອຸດສາຫະ ກຳ ໜຶ່ງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງການປັບປຸງທີ່ເຕັກໂນໂລຢີທັນສະ ໄໝ ນຳ ມາສູ່ໂຕະ, ມັນແນ່ນອນແມ່ນທຸ...
ລົງໃນ 10-12-2019