ບົດຂຽນ

Cryptocurrencies ທຽບກັບລັດ ເມື່ອແກ່ນຂອງເສດຖະກິດດີຈີຕອນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ໝາກ ປຸມເປົ້າຍັງດັງຢູ່. ໃນຊຸມປີ 1990, eCash ແລະ cryptocurrency ທຳ ອິດຖືກ ນຳ ເຂົ້າມາບໍລິການ ສຳ ລັບຊຸມຊົນ. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ, eGold ເ...
ລົງໃນ 26-11-2019